O firmie

Ge Developer to trójmiejski deweloper mieszkaniowy, działający przede wszystkim w Gdyni. Spółka prowadzi działalność deweloperską od 2006 roku.

W obszarze swojej działalności Spółka oferuje mieszkania standardowe i apartamenty o podwyższonym standardzie w budynkach wielorodzinnych oraz zabudowie szeregowej.

Klauzula informacyjna

Informujemy, że:

  1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest GE DEVELOPER SP. Z O.O. SP. K. z siedzibą przy ul. Chełmońskiego 20, w Rumi 84-230, tel.: +48 58 380 11 10, adres e-mail: [email protected].
  2. Celem zbierania danych jest zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego.
  3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do umożliwienia podpisania przez naszych klientów umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zawarcie umowy.
  5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
  6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
  7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Dane rejestrowe spółki

Firma Ge Developer spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego w Gdańsku Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000255743 w dniu 24.04.2006 roku.

REGON:220213777
NIP:588-217-12-77
Kapitał zakładowy 670 000,00 zł

Ge Developer sp. z o.o. sp.komandytowa rozpoczęła działalność w dniu 26 kwietnia 2016 roku przenosząc zorganizowaną część przedsiębiorstwa w wykonaniu zobowiązań spółki Ge Developer sp. z o.o.

REGON: 367203894  NIP: 5882427877  KRS:  0000676423

Skontaktuj się z nami

Zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami.